צפו במוצרים ושרותים

Server
RAM
Port
Hard Disk
Monthly Traffic
Dedicated IP Address
Operating System
Control Panel
Root login
Setup Time
Managed
Budget One
$175.00 USD חודשי
Intel Xeon L5640
12 Giga
1Gbps
1x 500 Giga SATA
(10 TB)
5 IPs
Centos 7
No
Yes
24 hours setup
NoBudget Two
$275.00 USD חודשי
Dual Intel Xeon L5640
24 Giga
1Gbps
2x 500GB SATA
(25 TB)
5 IPs
Centos 7
Yes
Yes
48 hours setup
YesEnterprise Server
$550.00 USD חודשי
Dual Intel Xeon E5-2620
64 Giga
10 Gbps
2x 1TB SSD
(100 TB)
5 IPs
Centos 7
Yes
Yes
72 hours setup
YesSupreme
$900.00 USD חודשי
Dual Intel Xeon E5-2650
128 Giga
10 Gbps
4x3TB HDD
(Unlimited)
5 IPs
Centos 7
Yes Cpanel/WHM
Yes
72 hours setup
Yes